دانشگاه های آنتالیا

دانشگاه های آنتالیا

آنتالیا یکی از شهرهای مهم و گردشگری ترکیه محسوب می شود. این شهر با دارا بودن حدود 5/2 میلیون نفر جمعیت، پنجمین شهر پرجمعیت ترکیه محسوب می شود.آب و هوای این شهر به‌طور کلی مدیترانه‌ای بوده که در فصل تابستان گرم و خشک و در زمستان معتدل و بارانی می‌باشد.
هم اکنون این شهر یک دانشگاه دولتی و دو دانشگاه خصوصی معتبر دارد که هدف بسیاری از دانشجویان بین المللی برای ادامه تحصیل می باشند.
أانشگاه های استانبول
دانشگاه های دولتی آنتالیا
  • دانشگاه آک‌دنیز- Akdeniz University
دانشگاه های خصوصی آنتالیا
  • دانشگاه بیلیم آنتالیا - Antalya Bilim University
  • دانشگاه آکیو آنتالیا - Antalya Akev University
أانشگاه های استانبول
مرکز تخصصی اعزام دانشجوی قیاس طرف قرارداد بسیاری از دانشگاه های فوق می باشد که می تواند از این طریق، پذیرش تحصیلی در تمامی رشته ها را برای متقاضیان دریافت نماید.